„БАК България” ООД извършва фумигация на складове, силози, кораби, вагони и контейнери. Дезинсекция на силози, складове, мелници и производствени помещения. Дезинсекция против кърлежи, мравки, хлебарки, мухи и др. Професионална дератизация и дезинфекция.

Основни дейности:

Фумигация

Фумигация на складирани продукти в складове и силози.
Фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери.

Дезинсекция

Дезинсекция на силози, складове, мелници и производствени помещения.
Дезинсекция против кърлежи, мравки, хлебарки, мухи и др.

Детаризация

Диагностиката и борбата с гризачите.
Изготвяне на дератизационна схема, обозначаване на дератизационни точки.

Дезинфекция

Унищожаване на патогенни микроорганизми във външната среда и за изключване на възможностите за предаването им.