Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение ʺИзграждане на водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за капково напояване на 50 дка с орехови насаждения в ПИ № 019002 по плана на с. Паскалево, общ. Добричка, обл. Добрич с обща площ 50 дка. и изграждане на 50 дка орехови насаждения. Виж пълния текст …

Още

Обява

В изпълнение на чл.6 ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и писмо, Ви информираме за инвестиционно предложение ʺИзграждане на водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за капково напояване на 50 дка с орехови насажденияʺ в ПИ № 019002 по плана на с. Паскалево, общ….

Още

Обява

В изпълнение на чл.6 ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и писмо, Ви информираме за инвестиционно предложение ʺИзграждане на водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за капково напояване на 50 дка с орехови насажденияʺ в парцели II и III кв.2 по плана на с….

Още